Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Milli Savaş Hikayeleri İncelemesi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

KİTABIN KONUSU


Milii Mücadele Dönemi’nde Anadolu ve Rumeli’de işgal kuvvetlerinin insanlık dışı davranışlarından dolayı halkın yaşadığı acı verici olaylar.

KİTABIN ÖZETİ


Yazar, kaleme aldığı bu eserinde 1914-1924 yılları arasında yaşanan Milli Mücadele Dönemi’nde vukuu bulan bazı acıklı ve trajedik olayları okuyuculara aktarıyor.Hepimizin de çok iyi bildiği gibi Milli Mücadele Dönemi Türk halkı için bir kahramanlık ve ızdırap dönemi olmuştur. Yazar da bunu eserinde ustaca ele almış olduğu olay ve hikayelerle sade ve açık bir şekilde okuyuculara iletiyor.Yazar kitabında genelde Ege Bölgesi’nde meydana gelen olayları ele alıyor. Özellikle, Türk tarihi için büyük bir felaket olan güzel İzmir’in işgali ve düşman kuvvetlerinin buradaki halka yapmış oldukları zulüm ve hakaretler büyük bir yer alıyor yazarın “Milli Savaş Hikayeleri” adlı eserinde. Bu işgaller karşısında çaresiz kalan halıkın aciz durumu da tüm açıklığıyla ortaya konuluyor.Kitapta bulunan bazı hikayelerde de Yunan kuvvetlerinin Batı Anadolu’yu işgali sırasında yerli halka yapmış oldukları insanlık dışı işkenceler tanıklarıyla belirtiliyor.Yunan askerlerinin çoluk çocuk, kadın erkek ayrımı yapmadan sadece Türk olduklarından dolayı suçsuz insanlara yapmış oldukları işkenceler, tecavüzler, gasplar, dramatik bir şekilde bu hikayelerde yerini buluyor.Ayrıca, bu dönemde Türk Halkının içine düşmüş olduğu çaresizlik, yoksulluk, umutsuzluk bu hikayelerde çeşitli tasvirlerle işleniyor. Ama tüm hikayelerin sonunda Türk insanının doğuştan sahip olduğu kahramanlık ve vefakarlık gibi erdemlerde konu ediliyor.Bu zor dönmede yaşanan bazı ihanetler de kaçmıyor yazarın kaleminden. Yüzlerce yıl Türk topraklarında rhat bir hayat yaşayan, hatta maddi durumlarını yerli halktan kat kat daha iyi bir duruma getiren yabancı uyruklu vatandaşların (!) memleketi soydaşlarına nasıl şerefsizce peşkeş çektiklerini, yıllarca beraber yaşadıkları yerli halka olan ihanetleri yazar tarafından aleni bir şekilde anlatılıyor.Kısacası, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bu eserinde işlenen ana tema bütün bu işkencelere, ihanetlere ve yoksulluğa karşı Türk halkının vermiş olduğu kurtuluş Mücadelesidir. Çekmiş olduğu tüm eziyetlere rağmen vatanseverliğinden, namusundan ve onurundan bir nebze de olsa ödün vermemiş bu insanların çileleri, hasretleri, özlemleri ve acıları bu eserde en çarpıcı örneklerle yansıtılıyor.

KİTABIN ANAFİKRİ


Türk Halkının düşman işgalinden ve yoksulluktan dolayı çektiği çileye rağmen kendini ezdirmeyişi, bağımsızlık ve vatan uğruna gerekirse canını seve seve verecek kadar vefakar olduğu.

KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


Yazar 1914-1924 yılları arasında yaşanan Milli Mücadele Devri’nde halkın içinde bulunduğu kötü durumu ele alıyor. Olaylar genelde ızdırap ve acı verici hadiselerden oluşuyor. Kitabı genel olarak ele alacak olursak, dokuz yaşında bir kız çocuğunun yaşadıklarından, yetmiş yaşında bir dedenin hayatını vatan için kahramanca feda etmesine kadar bir çok olay ve şahıs yer alıyor.

KİTAP HAKKINDA ŞAHSİ GÖRÜŞLER


Kitabı okuduuğumda kendimi olayların içinde, sanki olayları yaşıyrmuş gibi hisettim. Bu da yazarın ne kadar iyi bir uslüp kullandığını ortaya koyuyor. Ayrıca olayları sade ve açık bir şekilde ifade edişi de esere ayrı bir güzellik katıyor. Okurken duygulanmamamk ise elde değil. Gerçekten geçmişimizi öğrenmemiz açısından okunması gereken bir yapıt.

KİTABIN YAZARI HAKKINDA KISA BİLGİ


27 Mart 1889’da Kahire’de doğdu. İlköğrenimine ailesiyle birlikte gittiği Manisa’da başladı. 1903’te İzmir İdadisi’ne girdi. Babasının ölümünden sonra annesiyle yine Mısır’a döndü, öğrenimini İskenderiye’deki bir Fransız okulunda tamamladı. 1908’de başladığı İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirmedi. 1909’da arkadaşı Şehabettin Süleyman aracılığıyla Fecr-i Âti topluluğuna katıldı. 1916’da tedavi olmak için gittiği İsviçre’de üç yıl kadar kaldı. Mütareke yıllarında İkdam gazetesindeki yazılarıyla Kurtuluş Savaşı’nı destekledi. 1921’de Ankara’ya çağrıldı ve bazı görevler verildi.1923’te Mardin, 1931’de Manisa milletvekili oldu. Bir yandan da gazeteciliğini ve roman yazarlığını sürdürdü. Kadro Dergisi 1932’de Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir, Burhan Asaf Belge ve İsmail Hüsrev Tökin ile birlikte Kadro dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Savunduğu bazı görüşler aşırı bulunduğu için Kadro dergisinin 1934’te yayımına son vermek zorunda kalmasından sonra Tiran elçiliğine atandı. Daha sonra 1935’te Prag, 1939’da La Haye, 1942’de Bern, 1949’da Tahran ve 1951’de yine Bern elçiliklerine getirildi. 27 Mayıs 1960’tan sonra Kurucu Meclis üyeliğine seçildi. Siyasal hayatının son görevi 1961-1965 arasındaki Manisa milletvekilliği oldu. 13 Aralık 1974’te Ankara’da öldü

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Eserleri


Roman: Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Panaroma, 2 cilt, Hep O Şarkı. Hikaye Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikâyeleri.
Anı: Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları.


Milli Savaş Hikayeleri İncelemesi Resimleri

 • 1
  Yakup Kadri Karaosmanoğlu /Milli Savaş Hikayeleri İncelemesi 3 ay önce

  Yakup Kadri Karaosmanoğlu /Milli Savaş Hikayeleri İncelemesi

Milli Savaş Hikayeleri İncelemesi Sunumları

 • 2
  Önizleme: 3 ay önce

  Hayatı ve Eserleri

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU (1889-1974)

  2. Sayfa
  1889 yılında Mısır’ın Kahire şehrinde doğmuştur.

  3. Sayfa
  Sanat hayatına 20. yüzyılın başlarında sanat şahsi ve muhteremdir anlayışıyla Fecr-i Ati topluluğunda başlar.Daha sonra Yahya Kemal’in etkisiyle bir Nev-Yunanilik tecrübesi yaşadıktan sonra Milli Edebiyat anlayışına yönelir. Oysa Yeni Lisan Hareketi’ne ilk ve en sert itirazlar ondan gelmiştir.

  4. Sayfa
  Bu dönemdeki hikayelerini ‘’Bir Serencam (1914)’’ da toplayan Yakup Kadri,bundan sonra artık ferdin duygularını dile getiren bir yazar olmaktan çıkıp cemiyet meselelerini anlatan sosyal içerikli bir yazar olmaya yönelir.Ziya Gökalp’in tesiriyle yazılarında Türk milletini yakından ilgilendiren meselelere yer vermeye başlar.

  5. Sayfa
  Yakup Kadri 1921 de Ankara’ya çağırılıncaya kadar İstanbul da İkdam gazetesinde önce yazılar sonra da kısa hikayeler yazmayı sürdürür. Anadolu’ya geçtikten sonra Halide Edip’le birlikte İç Batı Anadolu’da Yunanlıların yaptıkları izdihamı tetkik ve tespit etmek üzere Tetkik-i Mezalim Heyeti’nde görevlendirilir.

  6. Sayfa
  Sanatçının mütareke yılları ve İstiklal Savaşı yıllarında yazdığı hikayeleri Rahmet (1922) ve daha sonra bir araya getirilecek olan Milli Savaş Hikayeleri (1947)’nde yer alır. Romancılığıyla ön plana çıkmış;hikaye,anı,makale,deneme ve tiyatro türünde de eserler vermiştir. Eserlerinde güçlü bir gözleme dayanan realizm vardır.

  7. Sayfa
  Mekan-insan ve hikaye kurma tekniğinde Maupassant’ı örnek almıştır. Kötümser bir yazar olan Yakup Kadri,Maupassat’ın kötümserliğiyle de birleşerek Anadolu manzaraları ve içinde yaşayan insanın hayat sahnelerini anlatırken dönem yazarlarının aksine dikkatleri olumsuzluklara çeker. Bu ilk roman Kiralık Konak’tan itibaren yazarın hiç değişmediğibir bakış açısıdır.

  8. Sayfa
  Yakup Kadri’nin eserlerınde mekan ve zaman kadar insan da önemlidir.Bütün romanları sosyal hayatı takip eden ve onun içinde değişen insanın hikayesi üzerine kurulmuştur.13 Aralık 1974 te Ankara da tedavi görmekte olduğu Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde hayatını kaybetmiştir.

  9. Sayfa
  ROMAN KİRALIK KONAK (1922) NUR BABA(1922)HÜKÜM GECESİ(1927) SODOM VE GOMORE (1928) YABAN (1932) ANKARA (1934) BİR SÜRGÜN (1937) PANAROMA (1953) HEP O ŞARKI (1956)

  10. Sayfa
  ÖYKÜ BİR SERENCAM(1914) RAHMET(1923) MİLLİ SAVAŞ HİKAYELERİ(1947) ŞİİR ERENLERİN BAĞINDAN(1922) OKUN UCUNDAN(1940) OYUN NİRVANA(1909)

  11. Sayfa
  MONOGROFİ AHMET HAŞİM(1934) ATATÜRK(1946) ANI ZORAKİ DİPLOMAT(1955) ANAMIN KİTABI(1957) VATAN YOLUNDA(1958) POLİTİKADA 45 YIL(1968) GENÇLİK VE EDEBİYAT HATIRALARI(1969)

  12. Sayfa
  MAKALE İZMİR’DEN BURSA’YA(1922) KADINLIK VE KADINLARIMIZ(1923) SEÇME YAZILAR(1928) ERGENEKON(1929) ALP DAĞLARINDAN VE MİSS CHALFRİN’İN ALBÜMÜNDEN(1942)

 • 1
  Önizleme: 3 ay önce

  Milli Savaş Hikayeleri PDF

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  Pdf içeriği şu an görüntülenemiyor. İndir butonuna basıp indiriniz.

Milli Savaş Hikayeleri İncelemesi Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Milli Savaş Hikayeleri İncelemesi Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yakup Kadri Karaosmanoğlu /Milli Savaş Hikayeleri İncelemesi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)